Video/audio streaming predstavlja prenos različitih video i audio sadržaja putem računarske mreže, pri čemu se sadržaj može pratiti putem web browser-a i odgovarajućih klijentskih aplikacija (player-a).

JUNIS je za potrebe Univerziteta u Nišu i zatim za potrebe AMRES-a, razvio streaming infrastrukturu, video server i tehničku podršku da bi se omogućilo krajnjim korisnicima da određeni sadržaj (predavanja, seminare, konferencije i sl.) prate nezavisno od svoje fizičke lokacije.

Pamćenje video/audio materijala kao i streaming materijala se realizuju na streaming serveru koji je konfigurisan u JUNIS-u.  Ovaj streaming server ujedno predstavlja i storage server na kome se čuva snimljeni sadržaj. Streaming server u sistem sali JUNIS-a je sledećih karakteristika:

  • Server Supermicro, 2 x Intel Xeon E5345, 2,4GHz, 12GB RAM, 600 GB HD
  • MS Windows media server 2008
  • Windows media enkoder

Prezentacija video/audio materijala u okviru streaminga podrazumeva realizaciju odgovarajućeg media portala (NUIT - media portal Univerziteta u Nišu, AMRES media portal). Media portal uživo emituje događaje od interesa za širi krug JUNIS/AMRES korisnika (live streaming), kao i njihovo arhiviranje za kasnije gledanje (video-on-demand). Shodno tome su definisana dva načina prezentacije sadržaja na media portalima:

  • prezentovanje već postojećih video fajlova u flv formatu se realizuje kroz formu video galerije, gde su sadržaji jasno kategorisani. Postoji  dodatni opis video fajla u kratkoj tekst formi. Video sadržaj se može aktivirati klikom na thumbnail video klipa ili na tekst naslova video klipa. Player koji se koristi u tu svrhu se prikazuje u okviru mainbody pozicije na sajtu
  • live stream video je video zapis koji dolazi preko mms protokola sa video servera. Sadržaj se predstavlja u player-u na sličan način kao i prethodnom slučaju. Live stream se dobija preko samo jednog linka na sajtu jer postoji samo jedna adresa sa koje se vrši emitovanje. U slučaju da nema emitovanja u tom momentu, player emituje prazan ekran

JUNIS sprovodi sledeće aktivnosti za realizaciju ovog servisa:

  • održavanje streaming servera
  • kreiranje i konfiguracija publishing point-a za pojedine streaming sesije
  • arhiviranje video materijala
  • back up video materijala i slanje kopije RCUB-u radi obezbeđivanja backup-a video zapisa van JUNIS-a