Kreiranje uspešnog web sajta podrazumeva mnogo više od kreativnog rada web dizajnera. Junis ima tim web programera sa dovoljno iskustva i znanja da napravi kako efikasnu web prezentaciju tako i web aplikaciju.

Naš proces u stvaranju web prezentacije podrazumeva sledeće korake:

1. Definisanje projekta i upoznavanje sa zahtevima:
Inicijalna konverzacija na sastanku sa klijentom, gde se upoznajemo sa zahtevima klijenta i ciljem web sajta.

2. Izrada informacione arhitekture i wireframe-a:
Na osnovu zahteva i potreba klijenta, naš tim izrađuje informacionu arhitekturu i predlaže wireframe (raspored blokova elemenata na sajtu) i nudi rešenja za određene tražene funkcije sajta. Ova faza je jako bitna jer se u njoj definiše inicijalna mapa sajta, korisnički scenariji, način funkcionisanja određenih delova sajta kao i njihova pozicija.   

3. Vizuelni identitet - dizajn
U narednoj fazi na osnovu prethodno definisanog wireframe-a izrađuje se dizajn sajta. U ovoj fazi se definišu boje, tipografija, boje linkova i generalni stil sajta. Pokušavamo da vizulene elemente poput slika i video materijala uklopimo u zahteve klijenata kako bi oni bili inspirativni, i da jasno naglasimo elemente akcija koje očekujemo da naši korisnici izvrše.

4. Izrada web sajta
Kada je klijent zadovoljan izgledom svog sajta, ulazi se u development fazu. Ova faza podrazumeva kreiranje generalne strukture web sajta, tj. njegovog templejta, izradu početne stranice i unutrašnjih stranica, globalne navigacije i definisanje Cascading Style Sheet-a (CSS) .
Ova faza uključuje i programiranje i izradu unapred definisanih funkcija sajta na osnovu zahteva klijenta.
U ovoj fazi vodimo računa o osnovnim SEO principima kako bi web sajt bio vidljiviji na pretraživačima.

5. Testiranje
Nakon urađenog kompletnog web sajta, a poštujući tražene unapred dogovorene funkcije i dizajn web sajta, ulazi se u fazu testiranja po unapred definisanim strogim web standardima.

6. Puštanje u rad
Nakon uspešne zavrsene faze testiranja web sajt je spreman za postavljanje na server.