Web hosting koji nudi JUNIS je namenjen institucijama i projektima iz univerzitetskog okruženja i za sada se svodi na akademski domen.

JUNIS ne pruža uslugu postavljanja ličnih web prezentacija, to jest, web hosting za individualne korisnike.

JUNIS pruža uslugu izrade web prezentacija i uslugu hostovanja prezentacija.

Web hosting obuhvata sledeće aktivnosti u cilju omogućavanja JUNIS korisnicima postavljanje web prezentacije:

•    konfigurisanje servera i postavljanje web prezentacije na web server u JUNIS-u
•    administracija sistema
•    ostvarivanje zaštite sistema od potencijalnih napada
•    praćenje rada sistema
•    redovno kreiranje kopije podataka
•    održavanje sadržaja web prezentacije
•    omogućavanje korisniku da sam održava sadržaj svoje web prezentacije (obuka, tutorijal za održavanje sadržaja posebno za svaki hostovani sajt)
•    pružanje tehničke podrške korisnicima sistema