Svojim individualnim korisnicima JUNIS omogućava slanje i prijem elektronske pošte, odnosno korišćenje e-mail servisa.

Pravo na otvaranje naloga na mail serverima JUNIS-a ima nastavno osoblje, saradnici u nastavi, istraživači, učesnici svih univerzitetskih projekata, neki studenti (odluku o tome donosi rukovodstvo Univerziteta), nenastavno osoblje Univerziteta.

Zahtev za dobijanje korisničkog e-mail naloga se podnosi lično u JUNIS-u i preuzima se korisničko ime (username) i lozinka (password) uz ličnu identifikaciju.

Korisnici koji imaju nalog za korišćenje servisa elektronske pošte na JUNIS serveru, svojoj pošti mogu pristupiti nekim od standardnih programa za rad sa elektronskom poštom (kao što je Microsoft Outlook u PC Windows svetu, Netscape Mail, Mozilla Thunderbird, ...).

Korisničko uputstvo kojim je objašnjen način podešavanja klijentskih softvera na različitim platformama se nalazi ovde.

Svojoj pošti korisnici mogu pristupiti i preko nekog Web browser-a (pretraživača) korišćenjem Web-mail servisa. Na svoj poštanski nalog se prijavljuju preko adrese webmail.junis.ni.ac.rs i koriste isto korisničko ime i lozinku dobijene od JUNIS-a pri otvaranju svog e-mail naloga. Preporučuje se korišćenje Web-mail servisa kada korisnik nije u prilici da koristi svoj računar.

Tehničke karakteristike servisa su:

 • veličina mail box-a je ograničena na 100MB
 • maksimalna veličina jednog mail-a (poruke) može biti 10MB
 • parametri za JUNIS mail servere su:
  - POP3 (Incoming) mail server: mail.junis.ni.ac.rs
  - SMTP (Outgoing) mail server: smtp.junis.ni.ac.rs

Ovaj servis obuhvata sledeće aktivnosti:

 • otvaranje individualne korisničke e-mail adrese na default domenu: junis.ni.ac.rs
 • otvaranje domena i e-mail adresa za posebne projekte
 • otvaranje domena i e-mail adresa za fakultete kojima JUNIS hostuje mail servere
 • administracija i praćenje rada sistema
 • zaštita od virusa i SPAM poruka na e-mail serverima JUNIS-a
 • arhiviranje logova podataka i analiza podataka po potrebi
 • pružanje tehničke podrške korisnicima sistema
 • zaštita privatnosti sadržaja i učesnika elektronske pošte