Nakon realizacije "Handover" mreže u zgradi Univerziteta, ondnosno projekta koji je imao cilj da sve pristupne tačke emituju signal mreže sa istim SSID-jem koja omogućava mobilnost korisnika i stabilnu bežičnu konekciju pri čemu su korišćeni uredjaji različitih proizvodjača uz minimalno opterećenje budžeta, izvršeno je snimanje bežičnog signala skoro svih dostupnih prostorija svakog sprata zgrade Univerziteta.

Snimanje bežičnog signala vršeno je programom NetSpot. NetSpot je profesionalna aplikacija za sinmanje i analizu bežičnih mreža dizajnirana za korisnike Mac OS X operativnih sistema.

U daljem tekstu se nalaze slike mape svakog sprata i prostorija u kojima su vršena merenja koje prezentuju karakteristike signala (jačina signala, odnos signal-šum, odnos signal-interference, nivo šuma) bežične mreže Univerziteta. Redom su predstavljeni prizemlje, prvi sprat, drugi sprat i treći sprat zgrade Banovine.

thumb wifi prizemljethumb wifi 1spratthumb wifi 2spratthumb wifi 3sprat